Revisions auditives

Realitzem exàmens auditius per a totes les edats

L’audició constitueix els processos psico-fisiològics que proporcionen a l’ésser humà la capacitat de sentir i està relacionada amb els sons. Hi ha una gamma de sons: els que utilitzem per comunicar-nos (parla ) i els que no formen part de la comunicació humana. Els sons que utilitzem per comunicar-nos són els sons de la parla del nostre idioma. Si té dificultat per escoltar els sons de la parla, és possible que tingui un problema d’audició. Hi ha dos aspectes tècnics del so que ha de conèixer. Un és el to (o freqüència ) i l’altre és la intensitat (o volum). En una prova d’audició, s’avaluen els nivells d’intensitat necessaris per escoltar una gamma de freqüències . La prova determina el grau d’intensitat que han de tenir els sons per tu escoltar-los. La informació es registra en un gràfic anomenat audiograma.

ostoscopia

Examen autiomètric

Consisteix en la realització d’una Otoscòpia que ens permet visualitzar i examinar l’oïda externa i el timpà , així com trobar cossos estranys en el conducte auditiu. I una Audiometria tonal que ens permet trobar el llindar auditiu, és a dir, la intensitat mínima audible per a cada freqüència i així xifrar el tipus de pèrdua auditiva i determinar la magnitud d’aquesta en relació als estímuls sonors presentats.

audiometria

Examen audiològic

Consisteix en la realització d’una Otoscòpia que ens permet visualitzar i examinar l’oïda externa i el timpà , així com trobar cossos estranys en el conducte auditiu. I una Audiometria tonal que ens permet trobar el llindar auditiu, és a dir, la intensitat mínima audible per a cada freqüència i així xifrar el tipus de pèrdua auditiva i determinar la magnitud d’aquesta en relació als estímuls sonors presentats.

audiometria-infantil

Examen audiològic infantil

Aquest examen consisteix en la realització d’una otoscòpia i una audiometria tonal adaptada segons l’edat del nen com pot ser amb condicionament visual i jocs sonors.

audiofons

Examen àudio - protèstic

Aquest examen està indicat per a aquelles persones que ja són usuaris d’audiòfons, en el qual es realitza un examen audiològic normal (otoscòpia, audiometria tonal, audiometria verbal ) a més d’una audiometria funcional amb pròtesis auditives que consisteix a verificar el rendiment de l’audiòfon, i un anàlisi acústica d’audiòfons en cambra artificial o en oida real per assegurar que l’audiòfon funciona correctament pel que fa a guany d’entrada i sortida, així com totes les seves característiques.

audiometria-funcional

Examen funcional de pròtesi

Es realitza una otoscòpia i una audiometria funcional de pròtesis auditives per verificar el rendiment de les mateixes.

rènting audiòfons

Programació i neteja protèsica

En aquest tipus de consulta realitzar una audiometria funcional amb pròtesis auditives, anàlisi acústica d’audiòfons en cambra artificial o en oïda real i neteja de motlles amb ultrasons per a una neteja més eficaç i antibacteriana.

A més de totes les consultes anteriors també es realitza un altre tipus de consultes com pot ser una presa d’impressions, que consisteix a prendre la forma del conducte per fer motlles a mida per audiòfons, per soroll i per a bany, ajustaments de programació de les pròtesis auditives adequades a les necessitats de l’usuari i altres serveis no previstos en els apartats anteriors.

Articles relacionats del teu interès

sea-water-nature-wave-lake-river
Articles

Els meus audiòfons s’han mullat, i ara que?

Aquest estiu, en especial, han estat algunes persones usuàries d’audiòfons que han vingut al centre per dir-me que se’ls hi han mullat els audiòfons. Sol passar especialment al principi de tenir-los, és normal que algú s’hagi donat una dutxa amb

Llegeix més»
piercings
Articles

PÍRCINGS I SALUT AUDITIVA

L’oïda és l’encarregada de transmetre els sons al cervell, per tal de que aquest pugui identificar-los, processar-los, i interpretar-los, aquesta transmissió es realitza a través de les tres parts de l’oïda, part externa, mitja i interna, tot i que les

Llegeix més»